Konec praskajících zubních náhrad

Konec praskajících zubních náhrad

Starým technikám definitivně odzvonilo a práce stomatologů dostává zcela nový směr. Jde o revoluční technologii, která vyhlašuje konec praskajících zubních náhrad. Náhrady musí být vyrobeny z kvalitního materiálu, aby nepraskaly.

U některých pacientů ještě stále sice může docházet k výraznému opotřebení zubních náhrad nebo prasknutí kvůli nadměrnému tlaku, který je na ně vyvíjen během skusu. Doposud neexistoval nástroj, který by intenzitu skusu dokázal efektivně změřit. T-Scan přináší okluzní digitální diagnostiku skusu.

T-SCAN® v praxi

T-Scan® je nejmodernějším systémem diagnostiky skusu. Dokáže odhalit všechny nerovnosti chrupu a odhalit všechny styčné plochy zubů při skusu. To je právě klíčové proto, aby lékaři mohli mnohem důkladněji a více přesně zacílit svoji péči.

T-Scan® odhalí hrozící rizika a současně umožní jejich eliminaci ještě před propuknutím problému. Není třeba spoléhat se na pacientovi pocity, které se v rámci téže diagnózy případ od případu výrazně liší. Technologické zajištění podkladů léčby pomocí okluzní diagnostiky zkusu T-Scan® přinese v každém případě spolehlivé výsledky.

T-SCAN® a postup

T-Scan® dokáže velmi dobře v reálném čase vizualizovat analýzu chrupu a následně poskytnout pacientovi velmi jasnou představu o tom, co se s jeho chrupem při skusu děje. Lékaři umožňuje do detailu naplánovat zcela komplexní a individuální dentální péči o chrup. K diagnostice většina stomatologů dosud běžně používá artikulační papír.

Patentovaná technologie snímání T-Scan® byla vyvinuta vědci ze špičkových technologických institucí MIT a Tufts University v USA a současně je podložena mnoha roky zkoumání a klinického testování. T-Scan® systém pomáhá svojí diagnostikou zavádění implantátů, při ortodontické léčbě, profesionálním čištěním zubů i při estetické péči o chrup.

Kontaktujte nás

vyberte soubory