Naši lékaři

Naši lékaři

MUDr. Miroslav Veliký patří mezi uznávané plastické chirurgy s více než 25letou praxí v oboru. Po ukončení studia na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy sbíral cenné zkušenosti jako všeobecný chirurg v jedné z největších pražských fakultních nemocnic. Od roku 1998 se výhradně specializuje na plastickou a estetickou chirurgii, chirurgii ruky a mikrochirurgii. Úspěšně provedl tisíce operací v rekonstrukční, estetické chirurgii, onkochirugii a traumatologii na špičkových klinikách nejen v ČR, ale i v zahraničí. Ve Francii a v Británii operoval více jak 15 let. Na naší klinice zastává nyní funkci primáře plastické chirurgie.

Dr. Veliký vždy hledá optimální řešení dané situace, a to s ohledem na pacientovo zdraví a důrazem na co nejlepší výsledek. Pacienti si chválí jeho vysokou odbornost a zároveň velmi lidský přístup už během konzultací, kterým vždy věnuje velkou pozornost.

MUDr. Chvojka je zkušený parodontolog kliniky Mediestetik. Specializuje se na léčbu nejrůznějších problémů měkkých tkání kolem zubu, včetně paradontózy, a je mezi svými pacienty velmi oblíben. Pomáhá jim totiž často řešit i zdánlivě neřešitelné problémy a svou lidskostí je dokáže zbavit ostychu. Informovanost pacienta a jeho maximální komfort při stomatologické péči, která je v případě parodontologie zejména náročná, jsou pro něj absolutní prioritou.

„Navzdory populárním představám mnoha lidí není zubař vlk a nikoho neukousne. Přestaňte se nás bát – uděláte tím službu hlavně sami sobě.“

MDDr. Jan Stavěl vystudoval královehradeckou lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Specializuje se na všeobecné zubní lékařství a zejména pak na implantologii. Pracuje s mnoha implantologickými systémy, zejména MIS a Straumann. Pacienti na něm oceňují zejména lidský přístup a to, že díky jeho péči již nemají obavy navštívit stomatologickou ordinaci. Společně se svojí instrumentářkou tvoří nerozlučnou dynamickou dvojici, jejichž preciznost ocení každý pacient. 

MDDr. Šrubař je ortodontickým specialistou kliniky Mediestetik. Provádí léčbu celé škály nerovností chrupu pomocí klasických vnějších kovových či keramických rovnátek, i pomocí tzv. rovnátek neviditelných, tedy připevňovaných na vnitřní stranu zubů. Ve svém oboru se neustále vzdělává na českých i zahraničních lékařských kongresech a jeho pacienti na něm oceňují právě jeho široký rozhled a povědomí o nejnovějších trendech v moderní ortodoncii.

„Každý člověk si zaslouží mít takový úsměv, po jakém touží, a na srovnání zubů není skutečně nikdy pozdě. Takže ostych stranou.“

MDDr. Jana Jánská patří k progresivním lékařům, kteří sledují ty nejnovější medicínské trendy, i proto patří do jejího portfolia zákroků nejen léčba klasickými, ale i foliovými rovnátky Invisalign. Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Pacienti vždy ocení  její přímočarost a snahu o nejlepší výsledek bez kompromisů. 

“Ortodoncie není jen o rovnátkách, ale o komplexním přístupu a potřebných znalostech k docílení dokonalého efektu. Za každým krásným rovným úsměvem také ale stojí i poctivá spolupráce pacienta. Ráda pomohu ke krásným rovným zubům i vám.“

Doktor Bašary má na poli záchovné a estetické stomatologie bohaté zkušenosti. Během své kariéry se postupně specializoval zejména na oblast dentální protetiky, ve které je jako ryba ve vodě. Jeho doménou je estetická rekonstrukce chrupu pomocí foto-kompozitního plombování a fixních zubních náhrad, jako jsou zubní korunky nebo můstky. 

“Rychleji, výš a dál – to neplatí jen pro sport, ale také pro kvalitní stomatologii a její kratší doby ošetření, vyšší standardy a navazující komplexní péči.”

 

Martina Fraňová (Grebáčová) patří mezi stomatology, kteří započali svou kariéru na klinice Mediestetik. Dostalo se jí tak nejlepšího vedení od našeho stomatologického kouče. Navíc je nositelkou všech potřebných odborností a dovedností pro precizní stomatologickou práci. Zaměřuje se zejména na konzervační a záchovnou stomatologii. Pacienti na ní oceňují velmi jemný přístup a preciznost. Vystudovala Jesseniovu lekářskou fakultu UK v Martine.

Uchovat zdravý a krásný chrup je cílem každého stomatologa. Nic víc nerozhoduje.“

Světlana Komleva je estetický i záchovný stomatolog kliniky Mediestetik. Má za sebou bohaté zkušenosti z obou těchto odvětví. Se svými dospělými pacienty nejčastěji řeší estetické nedostatky chrupu, zejména mistrně provádí keramické plombování a fasety. V rámci záchovné stomatologie se doktorka Komleva specializuje na dětskou stomatologii. Její malí pacienti na ní nejvíce oceňují, že ošetření nebolí. Rodiči je pak velmi pozitivně vnímána zejména lékařčina velká trpělivost a vlídnost.

„Se správnou péčí o chrup se musí začít už u útlého věku. Klíčová je v tomto informovanost jak rodičů, tak i samotných dětí.“

Magda Neparidze je certifikovaná laserová specialistka kliniky Mediestetik. Má za sebou více než desetiletou zkušenost s ablativními i neablativními medicínskými lasery a radiofrekvenčními technologiemi užívanými v estetické medicíně. Specializuje se na přístrojové metody rejuvenace pokožky a formování postavy. Kromě absolutní profesionality na ní pacienti oceňují hlavně její lidský přístup a velikou empatii.

„Pouze individuální přístup k pacientovi a pečlivé naslouchání jeho potřebám a přáním je klíčem k jeho úplné spokojenosti.“

MUDr. Olga Bahníková má dlouholeté zkušenosti z jedné z největších pražských fakultních nemocnic, kde se kromě klasické a estetické dermatologie zabývala také  trichologií (tj. léčbou vlasů a pokožky hlavy). V minulosti rovněž vystoupila na několika odborných konferencích. Na klinice Mediestetik se dr. Bahníková specializuje zejména na manuální metody liftingu pokožky a modelace obličeje. Pacientům poskytuje profesionální služby nejvyšší kvality, za což od nich pravidelně sklízí chválu a uznání.

„Ke každému pacientovi je třeba přistupovat individuálně a zároveň komplexně, tedy neplánovat s ním jen ošetření, nýbrž ucelený léčebný plán, který bude jeho přání naplňovat dlouhodobě.“

Doménou Oksany Kolomijec jsou laserové epilace, korekce a formování postavy. Absolvovala nespočet zahraničních i domácích kurzů a kongresů zaměřených na kosmetická ošetření a omlazení pleti. Na naší klinice je pak expertem na ošetření pleti kosmetikou Ericson. Její klienti si ji váží pro vstřícný osobní přístup a diskrétnost.

Lidská pokožka je největší orgán našeho těla, i proto bychom jí měli dopřát odpovídající péči, kterou vám ráda poskytnu."

MUDr. Helena Reisingerová se kromě estetické medicíny specializuje také na obor dermatovenerologie, v němž má léta praxe z jedné z největších pražských fakultních nemocnic. Na klinice Mediestetik se MUDr. Reisingerová věnuje zejména korektivní dermatologii, ať už jde o manuální techniky korekce vrásek či přístrojové metody odstraňování nežádoucích projevů na kůži. Kromě toho svým pacientům pomáhá také s formováním postavy, nejčastěji pomocí mini-invazivních metod, jako injekční lipolýza či lipomodelace. Její profesionalita jde ruku v ruce s její lidskostí a nápomocností.

„Nejlepší estetická péče sestává ze dvou klíčových aspektů – vysoké kvality používaných materiálů a technologií a maximální profesionality lékaře.“

Tetiana Stoiano je zkušeným lékařem kliniky Mediestetik. Pracovala jako lékařka v nemocnici Litoměřice, po absolvování lékařského kmene přešla na naši kliniku, kde začala své lékařské dovednosti rozvíjet v oblasti estetické dermatologie. Specializuje se zejména na práci s lasery, zejména na laserové epilace alexandritovým laserem. Věnuje se i dermálním výplním, aplikaci mezoterapie a obohacené plazmy. Její pacienti oceňují zejména profesionalitu a velmi lidský přístup. 

as. MUDr. Veselá patří mezi špičkové anesteziology a lékaře se zaměřením na urgentní medicínu. Absolvovala 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy, v oboru všeobecné lékařství. Ihned po škole nastoupila do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na oddělení anesteziologie a resuscitace, kde sbírala cenné zkušenosti z klinické praxe. Následně začala pracovat jako lékařka Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy. Ve své profesní dráze se mimo urgentní medicíny a anesteziologii věnuje intenzivně výuce mediků a začínajících lékařů, působí jako odborník v oblasti simulační medicíny a přednáší na zahraničních kongresech. Disponuje atestacemi v oboru ARO a Urgentní medicína. Dr. Veselá ve své práci hledá vždy nejlepší benefit pro pacienta a za jeden z nejpodstatnějších rysů své práce považuje bezpečnost pacienta, která je pro ni na prvním místě. 

Doktorka Slezáková je dermatologickou specialistkou se vzděláním ve všeobecném lékařství. Po studiu 1. LF UK absolvovala praxe v předních pražských nemocnicích, např. FN Motol. K estetické dermatologii ji pak přivedla možnost propojení jemné manuální práce a představivosti o konečném výsledku. Na klinice Mediestetik se věnuje všem dermatologickým procedurám, specializuje se na injekční aplikace – mezoterapie a aplikace výplní. Krása podle ní spočívá hlavně v přirozenosti, čehož se drží i ve své každodenní praxi. Pacienti si Dr. Slezákovou chválí pro její pečlivost, jemný přístup a vstřícnou komunikaci.

Zkušená dermatologická specialistka, posila týmu kliniky Mediestetik v Teplicích. Její doménou jsou zejména laserové epilace s přístrojem Candela GentleLase, pro kterou je i vyhledávána mnoha pacienty. Ti si jednohlasně chválí její pečlivost a jemný přístup. Prioritou Moniky Kočí je pak vždy dokonalý výsledek a spokojený klient.

MUDr. Pavel Krejzlík je zkušený spolupracující stomatolog kliniky Mediestetik. V roce 1992 úspěšně dokončil studium lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a od té doby se věnuje zejména ústní a čelistní chirurgii, především tedy oboru zubní implantologie. Pacienti na něm oceňují zejména jeho brilantní stomatochirurgické schopnosti, které jsou podporovány dlouholetými zkušenostmi v oboru, ale samozřejmě také jeho lidský a přesto naprosto profesionální přístup.

Dr. Jakub Mikeš patří mezi ostřílené specialisty v oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Vystudoval Všeobecné lékařství na 3. lf UK a zásadní zkušenosti pro praxi získal na oddělení ARO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Práci s prioritizací základních životních funkcí považuje za jeden ze základních pilířů medicíny a anestezie ho tak nepřestává fascinovat a učit. Zajímá ho zejména komplexní pohled na udržování životních funkcí a komunikace s pacienty během operace. Dr. Mikeš je poslední a první tváří, se kterou se při zákroku na plastické chirurgii kliniky Mediestetik setkáte. Práce s moderními anesteziologickými technologiemi a následné rychlé zotavení po anestezii je pro něj největší odměnou v jeho práci.

Pečlivá, pozorná a zkušená posila stomatologického oddělení kliniky Mediestetik v oblasti prevence a estetiky. Absolvovala VOŠ zdravotnickou v Brně, a od počátků své kariéry se věnuje všem oblastem dentální hygieny, preventivním i léčebným. Lenka věří, že jedině komplexním přístupem lze na pacientovi vidět největší kus práce. Ve své profesi tak klade důraz hlavně na spolupráci celého dentálního týmu. V každodenní praxi se nejraději věnuje hloubkovému čištění parodontálních kapes, bělení zubů všech typů, air-flow a dentální hygieně u dětí a u ortodontických pacientů. Největší odměnou je naší usměvavé hygienistce upřímný úsměv pacienta z výsledku, kterého je dosaženo společnými silami – profesionální dentální hygienou a pacientovou domácí péčí.