Zdravé vztahy, zdravé tělo – aneb přátelství léčí

Zdravé vztahy, zdravé tělo – aneb přátelství léčí

Taky občas máte pocit, že melete z posledního a jedna krátká schůzka s kamarádkami vám najednou dobije baterky víc než velká dávka paralenu? Není se co divit, sociální interakce má jednoduše blahodárné účinky nejen na náš emocionální, ale i na fyziologický stav. A jak přesně funguje takhle zázračná medicína?

Přátelství i bolest přenáší

Je to tak! Poslední studie Oxfordské univerzity ukázaly, že lidé s bohatšími sociálními kontakty mají mnohem vyšší práh bolesti než ti, kteří se uzavírají do sebe. Rovnice je to jednoduchá – čím více společenského kontaktu máme, tím více endorfinů produkujeme. Ty na oplátku dráždí opioreceptory, díky kterým nejsme tolik náchylní k bolesti. Chybí jen poslední část, a to pochopení této korelace. Mají lidé s četnějšími sociálními vazbami vyšší míru odolnosti, nebo mají lidé se sníženým prahem bolesti větší problém navázat kontakt se svým okolím? Tady musí věda ještě zapracovat, už teď je ale jasné, že s kamarády nejedna trampoty i zranění přebolí.

Společně proti nemocem

Přátelství totiž samozřejmě hraje svou roli i v případech vážných onemocnění. Výzkum American Cancer Society sledoval 9 267 žen s diagnostikovaným invazivním karcinomem prsu po dobu dvaceti let. Studie zaměřená na všechny aspekty životního stylu, včetně sociálních vazeb, ukázala u introvertních a nespolečenských žen s touto diagnózou o 43 % vyšší pravděpodobnost recidivy a až o 63 % vyšší úmrtnost.

 

 

Přátelství na život a …

V tomhle případě ale známé rčení nemá pokračování. Soubor 148 studií po celém světě na téma sociální vazby a úmrtnost totiž mluví za vše. Pozorování 300 000 dobrovolníků dokázalo, že přátelé vás uchrání před předčasným úmrtím. Ne, nejedná se o bodyguarding – vědci tento výsledek připisují absenci chronického stresu, který naopak často prožívají lidé v izolaci.

Vztahy bystří mysl

To potvrzují Holanďané, kteří provedli tříletou studii na 2 000 lidech ve věku 65 let. Z té vyplynulo, že osamělí lidé mají 13, 4% pravděpodobnost vývoje demence, kdežto u lidí, kteří se necítí sami, tomu tak bylo pouze v 5,7% případech.

Čísla tedy mluví jasně. Pravda je ale taková, že vztahy nejsou zase taková věda, jak si občas myslíme. Funguje to jednoduše – láska a přátelství mají jednoznačně blahodárný účinek na duši a s ní pak i na tělo! Tak se svěřte do péče svých nejbližších!

A co takhle spojit léčbu s dalšími přínosy? Vydejte se s kamarádkami do Mediestetik a naordinujte si společné chvilku pro krásu. Omlazení pleti prostřednictvím redermalizace posílí vaše vztahy i pleť.

#lecbapratelstvim # rodinaapratele # zdraví # redermalizace

Kontaktujte nás

vyberte soubory