Jak pomáhá diagnostika skusu při péči o zuby?

Jak pomáhá diagnostika skusu při péči o zuby?

Jak dobře znáte svůj skus? Věnujete více tlaku na přední zuby, nebo spíše na stoličky? Tohle z hlavy určitě neřeknete a přitom se jedná o důležitý údaj pro vytvoření dobře padnoucích zubních náhrad, korunek, fazet i výplní. Jak se dají zjistit vlastnosti vašeho skusu a proč je to tolik důležité?  

Diagnostika skusu pro vhodně vytvořenou zubní náhradu     

Při vytváření korunky či výplně je dobré znát nejenom tvary a velikosti jednotlivých zubů, ale zaměřit se také na jejich styčné plochy. Jejich vzájemný kontakt je ovlivňován skusem a pro každého člověka je trochu rozdílný. K odhalení drobných nerovností chrupu slouží moderní systém diagnostiky skusu T-Scan®. Kompletní metoda diagnostiky skusu poskytne lékaři cenné informace, které může využít pro další postup. Odhalí drobné nerovnosti, které je potřeba vzít v úvahu pro péči s ohledem na detail.

Větší komfort a delší životnost

Kvalitně vyrobená zubní náhrada přináší potřebný komfort během používání. Neměla by nikde dřít a vytvářet nepohodlí v ústech. Pokud je vyrobena z dostatečně kvalitního materiálu, poskytuje užitek po dlouhou dobu. Komfort ohledně zubního implantátu může být výrazně snížen právě specifickým skusem, kdy dochází k nadměrnému opotřebení určitých míst, což se může projevit až prasknutím náhrady. Prevencí je v takovém případě navržení náhrady beroucí v úvahu konkrétní vlastnosti skusu.

 Pro krásný úsměv a rovné zuby

Moderní metoda diagnostiky skusu T-Scan® se uplatňuje nejenom pro vytváření vhodných a dobře padnoucích náhrad, ale pomáhá také s ortodontickou léčbou a při estetické péči o chrup a celý úsměv. Podstatné informace o skusu jsou důležité pro navržení efektivního postupu, protože jde o výrazné ovlivnění celkového uspořádání zubů. Dokonalá znalost skusu tak výrazně zlepšuje výsledky provedené metody a pomáhá vytvářet novou úroveň estetické i zdravotní stomatologie.

Kontaktujte nás

vyberte soubory