Komplexní péče v podání kliniky Mediestetik: Jak probíhá anestezie

Komplexní péče v podání kliniky Mediestetik: Jak probíhá anestezie

ANESTEZIOLOGIE

je obor, který patří k těm nejstarším a nejdůležitějším v medicíně. Již v dávných dobách bylo snahou, aby nemocný nepociťoval během chirurgického zákroku žádnou bolest. Používaly se různé metody od výtažků z rostlin obsahujících ópium až po zavedení plynných anestetik. A jaká tedy je anestezie v 21. století? Maximálně bezpečná a šetrná pro pacienta i jeho okolí (životní prostředí)!

Na klinice Mediestetik je pro nás bezpečnost a pohodlí pacienta nejvyšší prioritou všech zákroků. I v plastické chirurgii tak klademe důraz na práci s prvotřídními technologiemi a špičkovými odborníky. K anestezii používáme nejmodernější anesteziologický přístroj a inhalační anestetikum, jehož jednoznačnou výhodou, mimo jiné, je rychlé probouzení pacienta do plného vědomí. Stejně tak důsledně dbáme na léčbu pooperační bolesti. 

Ve stručnosti, jak anestezie v podání kliniky Mediestetik probíhá:

I tak je ale dobré vědět, co přesně vás čeká. Proto jsme pro vás v bodech sepsali, jak anestezie probíhá.

 • Před nástupem na kliniku
  pacient absolvuje předoperační vyšetření (obvykle u praktického lékaře či internisty, vyšetření musí obsahovat základní anamnézu, alergie, aktuální užívanou medikaci, laboratorní vyšetření a EKG, v případě, že pacient má nějaké chronické onemocnění nutno dodat zprávu od specialisty). Poté je vyšetřen anesteziologem, který určuje, zda je pacient výkonu schopen.

   
 • Večer před operací se
  doporučuje lehká večeře, pacient může naposledy jíst maximálně 6 hodin před výkonem, pít čistou vodu maximálně 2 hodiny před samotnou operací, nekouřit by měl vydržet co nejdéle.
   
 • Ráno absolvuje krátký
  pohovor a přibližně půl hodiny před výkonem je mu podána  tzv. premedikace, jejímž cílem je minimalizace úzkosti, obav a napětí a usnadnění úvodu do celkové anestézie. Následně je pacientovi zavedena kanyla do žíly, která slouží k předoperačnímu podání antibiotik a následně léků pro úvod do celkové anestezie.
   
 • Ve chvíli, kdy pacient
  přichází na operační sál, čeká na něj tým ve složení anesteziolog, anesteziologická a instrumentační sestra.
   
 • Po uložení na operační
  stůl je provedena základní monitorace krevního tlaku (manžetou naloženou na paži), EKG (pomocí 3 samolepících elektrod na hrudníku) a množství kyslíku v krvi (čidlo na prstě pacienta). Takto je pacient trvale monitorován během celého zákroku.
   
 • Anestézie je doplňovaná
  tj. používá se kombinace inhalačního a nitrožilního anestetika, opioidů a svalových relaxancií.
   
 • Úvod do anestézie:
  pacient krátce vdechuje čistý kyslík, poté dostává již zavedenou nitrožilní kanylou opiát (silný lék na bolest) a anestetikum (po kterém usíná) a většinou i svalové relaxans. Následně jsou mu zajištěny dýchací cesty (intubací nebo laryngeální maskou dle charakteru výkonu).
   
 • Průběh anestézie:
  pacient inhaluje anestetikum, jeho základní životní funkce jsou kontinuálně monitorovány a průběžně dostává léky dle aktuálního stavu a potřeby. Před koncem výkonu dostane další léky na bolest (jejichž cílem je minimalizace pooperační bolesti) a lék pro minimalizaci rizika pooperačního zvracení.
   
 • Vzhledem k trvalé monitoraci
  je vyloučeno, aby byl pacient během výkonů při vědomí či pociťoval bolest.
   
 • Až po ukončení
  chirurgického výkonu dochází k ukončení podávání inhalačního anestetika, ev. ke zrušení účinku svalových relaxancií a pacient se během krátké chvilky probouzí do plného vědomí.
   
 • I když je možné, že
  pacient si nic nepamatuje, již na operačním stole je schopen komunikace a ve stabilizovaném stavu a při vědomí je převezen na pooperační pokoj, kde je pokračováno v trvalé a kontinuální monitoraci základních životních funkcí a léčbě ev. pooperační bolesti. Jíst a pít po anestézii může pacient individuálně dle aktuálního stavu po domluvě s anesteziologem. 

ANESTEZIOLOG   

je na klinice trvale přítomen až do propuštění pacienta druhý den ráno a dohlíží na stav a medikaci. Indikuje mimo jiné vhodnou léčbu pooperační bolesti. 

Její léčba však začíná již během anestézie. Takto je zajištěn maximální komfort a minimalizace bolesti.

Máte jakýkoli další dotaz týkající se plastické operace? Neváhejte se na nás obrátit – vše s vámi probere lékař na konzultaci.

Kontaktujte nás

vyberte soubory