Komplexní péče v podání kliniky Mediestetik: Jak probíhá anestezie

Anesteziologie

je obor, který patří k těm nejstarším a nejdůležitějším v medicíně. Již v dávných dobách bylo snahou, aby nemocný nepociťoval během chirurgického zákroku žádnou bolest. Používaly se různé metody od výtažků z rostlin obsahujících ópium až po zavedení plynných anestetik. A jaká tedy je anestezie v 21. století? Maximálně bezpečná a šetrná pro pacienta i jeho okolí (životní prostředí)!

Na klinice Mediestetik je pro nás bezpečnost a pohodlí pacienta alfou a omegou všech zákroků. I v plastické chirurgii tak klademe důraz na práci s prvotřídními technologiemi a špičkovými odborníky. K anestezii používáme nejmodernější anesteziologický přístroj a inhalační anestetikum, jehož jednoznačnou výhodou, mimo jiné, je rychlé probouzení pacienta do plné kvality vědomí. Stejně tak důsledně dbáme na léčbu pooperační bolesti. 

S našimi anesteziology nemusíte myslet na nic jiného, než na to, o čem si chcete nechat během anestézie zdát. I tak je ale dobré vědět, co přesně vás čeká. Proto jsme pro vás v bodech sepsali, jak anestezie probíhá.

 

 • Před nástupem na kliniku
  pacient absolvuje předoperační vyšetření (obvykle u praktického lékaře či internisty, vyšetření musí obsahovat základní anamnézu, alergie, aktuální užívanou medikaci, laboratorní vyšetření a EKG, v případě, že pacient má nějaké chronické onemocnění nutno dodat zprávu od specialisty). Poté je vyšetřen anesteziologem, který určuje, zda je pacient výkonu schopen.
   
 • Večer před operací se
  doporučuje lehká večeře, pacient může naposledy jíst maximálně 6 hodin před výkonem, pít čistou vodu maximálně 2 hodiny před samotnou operací, nekouřit by měl vydržet co nejdéle.
   
 • Ráno absolvuje krátký
  pohovor a přiblžně půl hodiny před výkonem je mu podána  tzv. premedikace, jejímž cílem je minimalizace úzkosti, obav a napětí a usnadnění úvodu do celkové anestézie. Následně je pacientovi zavedena plastová kanyla do žíly, skrz kterou jsou mu podány antibiotika.
   
 • Ve chvíli, kdy pacient
  přichází na operační sál, čeká na něj tým ve složení anesteziolog, anesteziologická sestra a perioperační sestra.
   
 • Po uložení na operační
  stůl je provedena základní monitorace krevního tlaku (skrz manžetu naloženou na paži), EKG (pomocí 3 samolepících elektrod na hrudníku) a množství kyslíku v krvi (čidlo na prstě pacienta). Takto je pacient trvale monitorován během celého zákroku.
   
 • Anestézie je doplňovaná
  tj. používá se kombinace inhalačního anestetika, opioidů a svalových relaxancií.
   
 • Úvod do anestézie:
  pacient krátce vdechuje čistý kyslík, poté dostává skrze již zavedenou nitrožilní kanylu opiát (silný lék na bolest) a anestetikum (po kterém usíná) a většinou i svalové relaxans. Následně jsou mu zajištěny dýchací cesty (intubací nebo laryngeální maskou dle charakteru výkonu).
   
 • Průběh anestézie:
  pacient inhaluje anestetikum, jeho základní životní funkce jsou kontinuálně monitorovány a průběžně dostává léky dle aktuálního stavu a potřeby. Před koncem výkonu dostane další léky na bolest (jejichž cílem je minimalizace pooperační bolesti) a lék pro minimalizaci rizika pooperačního zvracení.
   
 • Vzhledem k trvalé monitoraci
  je vyloučeno, aby byl pacient během výkonů při vědomí  či pociťoval bolest.
   
 • Až po ukončení
  výkonu dochází k ukončení podávání inhalačního anestetika, ev. ke zrušení účinku svalových relaxancií a pacient se během krátké chvilky probouzí do plného vědomí.
   
 • I když je možné, že
  pacient si nic nepamatuje, již na operačním stole je schopen komunikace a ve stabilizovaném stavu a při vědomí je převezen na pooperační pokoj, kde je pokračováno v trvalé a kontinuální monitoraci základních životních funkcí a léčbě ev. pooperační bolesti. Jíst a pít po anestézii může pacient individuálně dle aktuálního stavu po domluvě s anesteziologem. 

Anesteziolog   

je na klinice trvale přítomen až do propuštění pacienta druhý den ráno a dohlíží na stav a medikaci pacienta. Indikuje mj. vhodnou léčbu pooperační bolesti.

Léčba pooperační bolesti však začína již během anestézie, nejen podáváním léků do žíly, ale také infiltraci lokálního anestetika do oblasti rány. Takto je zajištěn maximální komfort a minimalizace bolesti v operované oblasti po výkonu.

Máte jakýkoli další dotaz týkající se plastické operace? Neváhejte se na nás obrátit – vše s vámi probere lékař na konzultaci.

Ceník

 • cena je závislá na prováděném zákroku


  Více informací na tel. 242 242 242

Kontaktujte nás

vyberte soubory

Odpovídáme na vaše dotazy

Další dotazy

Další procedury